spelregels amp wedstrijden

Hoe werkt het?

 • Alle Amsterdamse bands, ensembles, koren en orkesten kunnen zich inschrijven.  

 • Een jury maakt een selectie op aan de hand van een (link naar een) video die je van je ensemble instuurt.

 • Op basis van die selectie worden groepen uitgenodigd voor een wedstrijd (de battle of het concours), op zondag 26 mei in Q-Factory.

 • Groepen die niet door de selectie komen, worden gevraagd om op het open podium op te treden.


Spelregels ÀMP wedstrijden 2019

1. deelname

 • Aan ÀMP kan (gratis) worden deelgenomen door bands, ensembles, koren en orkesten.

 • Een groep of ensemble bestaat uit minimaal twee deelnemers

 • Tenminste 1 lid van de groep woont in de gemeente Amsterdam

 • In een groep mogen geen deelnemers zitten die vakstudent zijn of inmiddels in het professionele circuit werkzaam zijn.

 • Er kan deelgenomen worden in twee categorieën.  De selectiejury bepaalt (indien nodig) in welke categorie je geplaatst wordt.

 • Per categorie zijn er twee leeftijdscategorieën. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers op de dag van de finale bepaalt in welke leeftijdscategorie de groep wordt ingedeeld.

2. inschrijven

 • De uiterste inschrijfdatum is 29 maart 2019.

 • Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier op de website.

 • Je schrijft je in voor een bepaalde categorie.

 • Bij je inschrijving upload je een geluids- en/of videofragment, of je deelt een link hiernaar.

 • De video/video’s ten behoeve van de voorselectie duurt/duren circa 3 minuten in totaal. Als de speelduur langer is, kan de jury niet de hele video bekijken en beluisteren.

 • De video’s zijn een eerlijke weergave van het niveau van de groep.

 • Je kunt je voor meerdere categorieën inschrijven als je repertoire daartoe aanleiding geeft. Je moet dan wel een extra inschrijfformulier invullen.

 • Tussen 15 en 18 april selecteert een jury op basis van de ingezonden geluids- /videofragmenten welk ensemble speelt tijdens de wedstrijden.

 • De wedstrijden hebben plaats op zondag 26 mei 2019 in Q-Factory in Amsterdam.

 • Een inschrijving kan geweigerd worden wanneer er niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan en wanneer er sprake mocht zijn van een grote over-intekening. De ÀMP- organisatie beslist hierover en zal de contactpersoon van de groep hierover inlichten.

3. repertoire en uitvoering

 • De uitvoeringstijd die iedere band ensemble tijdens de wedstrijden in Q-Factory krijgt is maximaal 5 minuten.

 • Overschrijding van de tijd levert een lagere waardering op.

 • Overschrijding van meer dan 3 minuten levert diskwalificatie op

 • De begeleider/ docent mag niet meespelen (dirigeren en aftellen is wel mogelijk).

 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van begeleidingsmuziek en/of geluiden van een af te spelen opname (bijvoorbeeld backingtracks)

 • Het is niet toegestaan om een muziekstuk te spelen dat bij een eerdere editie van AMP al door de groep is uitgevoerd.

 • Mogelijke Buma- en Stemrarechten van te spelen of op te nemen stukken zullen worden afgekocht door de AMP organisatie

4. naar de wedstrijden

 • Uit elke categorie kunnen 3 of 4 groepen door naar de wedstrijden. De jury’s van de wedstrijden en de voorselectie bepalen als enige de uitslag, de jury’s zijn onafhankelijk, de uitslag is bindend en er kan niet over worden gecommuniceerd.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor een wild card in te zetten, mocht dit de aantrekkelijkheid van de wedstrijd ten goede komen.

 • Groepen die worden toegelaten tot de wedstrijden op zondag 26 mei, zijn verplicht hieraan deel te nemen.

5. de prijzen

 • In de wedstrijden is het uitgangspunt dat er in elke categorie één winnaar is; in uitzonderlijke gevallen kan de jury hiervan afwijken.

 • De jury kiest de winnaars van de categorieën.

 • Daarnaast is er een publieksprijs. Iedereen uit het publiek mag uit het geheel, dus los van de leeftijdscategorieën, twee favorieten aanwijzen.

 • De winnaars krijgen € 500.- (per groep) t.b.v. coaching, training, opnametijd e.d., dit in overleg met de organisatie van ÀMP. Daarnaast krijgen de winnaar een beker.

 • Het bedrag dat gewonnen wordt, moet binnen een jaar na de finale besteed worden.

6. onduidelijkheid en diskwalificatie

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bij verschil van mening of twijfel aan de interpretatie van enig artikel, beslist de ÀMP- organisatie, zo nodig in overleg met de jury. Deze beslissing is voor iedereen bindend en onherroepelijk.

7. publiciteit

 • Deelnemers aan de wedstrijden geven door deelname toestemming voor het maken van foto’s en video’s door de organisatie. Deze foto’s mogen te allen tijde voor publiciteitsdoeleinden worden gebruikt.